Označování vajec

V EU platí povinnost označování prodávaných vajec typem chovu, zemí původu a registračním číslem hospodářství. Označení zahrnuje text na obalu vajec a kód přímo na vejcích:
.

První číslice označuje způsob chovu nosnic:

1 – vejce nosnic ve volném výběhu
2 – vejce nosnic v halách
3 – vejce nosnic v klecích
0 – vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického zemědělství (BIO)

Další dvě písmena znači kód státu (dle ISO 3166-2), z kterého vejce pochází:

 

  • CZ - Česko
  • AT - Rakousko
  • DE - Německo
  • PL - Polsko
  • SK - Slovensko

 

Poslední číslicí je registrační číslo hospodářství:

6789 - V tomto příkladu náhodně zvolené