Skladování vajec

Vejce uchováváme v chladu při nekolísavé teplotě od +5°C až do +18°C. Vejce jsou při přepravě a skladování udržována v čistotě, v suchu, bez cizích pachů a zároveň účinně chráněna před nárazy, působením světla i extrémními výkyvy teploty. V opačném případě by totiž mohlo dojít k orosení vajec a případnému vzniku plísní.
Koncovým spotřebitelům doporučujeme vejce uchovávat v chladu při teplotách od +5°C do +8°C. Vejce mají být v obalech, ale i při dalším skladování vždy uložena špičkou dolů.