Označování vajec

V EU platí povinnost označování prodávaných vajec typem chovu, zemí původu a registračním číslem hospodářství. Označení zahrnuje text na obalu vajec a kód přímo na vejcích:

První číslice označuje způsob chovu nosnic:

1 – vejce nosnic ve volném výběhu
2 – vejce nosnic v halách
3 – vejce nosnic v klecích
0 – vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického zemědělství (BIO)

Další dvě písmena znači kód státu (dle ISO 3166-2), z kterého vejce pochází:

 

  • CZ – Česko
  • AT – Rakousko
  • DE – Německo
  • PL – Polsko
  • SK – Slovensko

 

Poslední číslicí je registrační číslo hospodářství:

6789 – V tomto příkladu náhodně zvolené

Copyright © 2020 | ČESKÉ VEJCE