Označovaní vajec

V EU platí povinnost označování prodávaných vajec typem chovu, zemí původu a registračním číslem hospodářství. Označení zahrnuje text na obalu vajec a kód přímo na vejcích:

První číslice označuje způsob chovu nosnic:

1 – vejce nosnic ve volném výběhu
2 – vejce nosnic v halách
3 – vejce nosnic v klecích
0 – vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického zemědělství (BIO)

Další dvě písmena znači kód státu (dle ISO 3166-2), z kterého vejce pochází:

CZ – Česko
AT – Rakousko
DE – Německo
PL – Polsko
SK – Slovensko
Poslední číslicí je registrační číslo hospodářství:

1234 – V tomto příkladu náhodně zvolené